Spoštovane dijakinje in dijaki!

Sodobni čas in sodobna tehnologija nas vsakodnevno prikrito silita, da vse pogosteje uporabljamo tipkovnico – za pisanje elektronskih sporočil ali krajših sporočil preko telefona.

Se morda spomnite, kdaj ste nazadnje nekomu napisali krajše sporočilo na list papirja? Ali nekomu poslali pismo? Verjetno že kar nekaj časa ne.

Zato vas vabim, da napišete krajše pismo ali sestavek, za kaj ste hvaležni v preteklem letu, kakšni so vaši cilji v bodočem letu ali pa preprosto, kaj vas v tem trenutku teži. Včasih je lažje napisati, kot pa stvari povedati.

Pisma napišite do petka, 10. 2. 2023, in jih oddajte vaši profesorici slovenščine.

Nosilna tema projekta je Mislim tiho, pišem počasi, namen pa je predvsem opozoriti na počasnost kot na vrednoto in poudariti dejstvo, da pisava odraža naša notranja stanja.

 

Koordinatorica: Tjaša Verdev

Skip to content