Dijaki E1a, E1b, R1a in R1b so se v sredo, 21. 4. 2021, udeležili delavnic v okviru tedna robotike v Tehnoparku Celje.

 

Dijaki so si lahko v prvem nadstropju ogledali različna tematska področja, kot so človeško telo, zdravje in gibanje. Ogledali so si fizikalne, matematične in astronomske pojave ter spoznali področje ekologije, energije in obnovljivih virov energije.

V drugem nadstropju pa so si ogledali razstavo in prikaz delovanja manjših modelov industrijskih robotov. Za naše dijake sta bila zelo zanimiva humanoidni robot NAO6 po imenu Teo in humanoidna robotka Pepper – Vita. Dijaki so na delavnicah izvedeli, kako poteka programiranje humanoidnih robotov. Predstavilo se je tudi podjetje FANUC s svojo izobraževalno celico, ki služi kot praktično učenje za prihodnost avtomatizacije.

Zelo zanimiva pa sta bila dijakom simulator letenja z jadralnim zmajem, saj so lahko Celje opazovali iz zraka, in VR tehnologija.

Foto: Vito Saje in Edo Einspieler

Tjaša Verdev

Skip to content