Tudi v letošnjem šolskem letu se je Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo vključila v projekt Teden vseživljenjskega učenja, ki bo potekal med 4. 9. in 9. 10. 2020.

S projektom želimo opozoriti na pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in na vseh področjih izobraževanja.

Teme/skupne akcije TVU 2020:

  • Digitalna preobrazba družbe
  • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
  • Migracije in izzivi večkulturnosti
  • Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!
  • Učim se, torej sem!
  • Parada učenja – Dan učečih se skupnosti
  • Dan za kakovost
  • Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
  • Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo, ohranimo!
Skip to content