V petek, 24. 11. 2023, smo se sestali z dijaki različnih letnikov, ki so se odločili, da bodo svoje znanje in izkušnje delili z mlajšimi dijaki (predvsem 1. letnika) in postali tutorji SŠ KER.

V SSKJ je beseda tutor razložena tako: tútor -ja m (ū) knjiž. varuh, skrbnik: postaviti mladoletniku tutorja; pren. tutor življenja.

Tutor je torej oseba, ki pomaga svojemu »varovancu« in mu lahko nudi pomoč pri učenju ali le kot pri premagovanju najrazličnejših ovir v vsakdanjem življenju, predvsem šolskem življenju. Tutorstvo je je obenem pomoč in druženje. Tako lahko dijak, ki potrebuje pomoč, s tovrstnim druženjem pridobi tudi novega (kritičnega) prijatelja, na katerega se lahko obrne po pomoč, pridobi na samozavesti, nauči se zaupati. Na drugi strani pa se tudi tutor uri v komunikacijskih spretnostih, se uči, utrjuje in nadgrajuje svoje znanje, razvija svoje vrednote ter poveča svojo samozavest in zaupanje vase.

Tutorstvo krepi stike in ustvarja medgeneracijsko povezavo.

Hvala dijakinjam in dijakom SŠ KER, ki so pripravljeni pomagati mlajši generaciji dijakov.

dr. Anita Laznik, ravnateljica

Skip to content