Elektrikar

Pridobljena znanja:

  • branje in dopolnjevanje tehnične dokumentacije;
  • polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij;
  • izvajanje meritev in vzdrževalnih del na električnih in komunikacijskih inštalacijah;
  • priklapljanje, preizkušanje in vzdrževanje elektromotornih pogonov;
  • montaža inteligentnih inštalacij;
  • montaža, priključevanje in vzdrževanje solarnih sistemov ter naprav (kolektorjev, sončnih celic …);
  • izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno oskrbo z električno energijo.
1. letnik
2. letnik
3. letnik
Programske enote
UR
KT
Ure
Ure
Ure
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina
O
213
12
99
66
48
P2 Matematika
O
213
12
99
66
48
P3 Tuji jezik
O
164
9
66
66
32
P4 Umetnost
O
33
2
33
0
0
P5 Družboslovje
O
132
6
66
66
0
P6 Naravoslovje
O
132
6
66
66
0
P7 Športna vzgoja
O
164
7
66
66
32
Skupaj A
1051
54
495
396
160
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem
O
136
6
136
0
0
M2 Izdelava električnih tokokrogov
O
136
6
136
0
0
M3 Električne naprave
O
156
8
156
0
0
M4 Uporaba krmilnih naprav
O
114
6
0
114
0
M5 Izdelava električnih in komun. inštalacij
O
136
6
136
0
0
M6 Delovanje elektroenergetskih sistemov
I
156
8
0
156
0
M7 Priklopi električnih motorjev
I
136
6
0
136
0
M11 Obnovljivi viri energije
I
103
6
0
103
0
Skupaj B
1073
52
564
509
0
C – Praktično izobraževanje v šoli (del B)
Praktični pouk
655
30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
912
36
114
114
684
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
160
6
64
64
32
E – Odprti kurikulum
O1 Inštalacije
225
10
0
165
60
O2 Meritve in pogoni
172
9
0
0
172
O3 Krmilje in regulacije
102
6
0
0
102
O4 Komuniciranje
51
3
18
33
0
O5 Podjetništvo
32
2
0
0
32
Odprti kurikulum
582
30
18
198
366