Elektrotehnik

Pridobljena znanja

 • obvladovanje računalniške tehnologije in dela z različnimi programi;
 • z računalnikom načrtovanje elektronskih vezij ali električnih inštalacij;
 • izvajanje in vzdrževanje električnih ter komunikacijskih inštalacij;
 • priklapljanje različnih električnih porabnikov na izvore električnih napetosti;
 • merjenje električne veličine z različnimi merilnimi instrumenti ter odpravljanje napak;
 • načrtovanje vezij in programiranje različnih naprav za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje;
 • upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami;
 • upravljanje z alternativnimi viri energije;
 • uporabljanje računalnika kot merilni, testni in krmilni sistem;
 • uporabljanje in servisiranje multimedijske tehnike;
 • nameščanje in vzdrževanje informacijske strojne opreme.

 

Ob zaključku 2. letnika se morajo dijaki odločiti, kateri izbirni sklop strokovnih modulov bodo obiskovali v 3. in 4. letniku izobraževalnega programa elektrotehnik. Ponujamo vam naslednje izbirne sklope:

 • elektronik
  Spoznajo načrtovanje in izdelavo elektronskih vezij. Izdelujejo in programirajo mikroprocesorska vezja in naprave. Testirajo njihovo ustreznost in odpravljajo napake. Skrbijo za vzdrževanje multimedijskih naprav.
 • avtomatik:
  Upravljajo s krmilnimi in regulacijskimi napravami. Načrtujejo, programirajo ter priključujejo naprave za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje. Nadzorujejo delovanje avtomatiziranih postrojev ter izvajajo električne in druge meritve.
 • energetik:
  Spoznajo proizvodnjo električne energije, njeno distribucijo in trženje. Skrbijo za učinkovito rabo električne energije. Načrtujejo, izvajajo in vzdržujejo električne inštalacije ter priključujejo različne elektromotorne pogone.

 

         
1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
4.
letnik
elektronik avtomatik energetik
  Programske enote    
UR
Ure
Ure
Ure
Ure
     
A – Splošnoizobraževalni predmeti                    
P01 Slovenščina
SLO
O
487
140
132
99
116
     
P02 Matematika
MAT
O
383
140
99
144
       
P03 Tuji jezik
ANG
O
417
105
99
99
114
     
P04 Umetnost
UME
O
68
68
           
P05 Zgodovina
ZGO
O
102
70
32
         
P06 Geografija
GEO
O
68
68
           
P07 Sociologija
SOC
I
68
     
68
     
P09 Fizika
FIZ
O
140
 
70
70
       
P10 Kemija
KEM
O
70
70
           
P11 Športna vzgoja
ŠVZ
O
340
105
102
68
65
     
Skupaj A    
2143
766
534
480
363
     
B – Strokovni moduli                    
M01 Informatika s tehniškim komuniciranjem
ITK
O
136
136
           
M02 Uporaba IKT pri poslovanju
UIP
O
136
 
136
         
M03 Upravljanje s programirljivimi napravami
UPN
O
170
 
170
         
M04 Izdelava osnovnih vezij
IOV
O
204
140
64
         
M05 Načrtovanje in priklopi električnih naprav
NPE
O
204
 
204
         
M06 Izdelava električnih in komun. inštalacij
IEK
O
136
136
           
M07 Načrtovanje električnih inštalacij
NEI
I
156
   
68
88
 
x
x
M08 Pogonska tehnika
PTE
I
156
   
156
0
 
x – OK
x
M09 Uporaba regulacij
URE
I
156
   
0
156
 
x
x
M10 Delovanje elektroenergetskih sistemov
DES
I
156
   
156
0
   
x
M12 Upravljanje distribucijskih omrežij
UDO
I
156
   
88
68
   
x
M13 Uporaba mikroprocesorskih naprav
UMN
I
156
   
88
68
x
x
 
M14 Prenos in zapis informacij
PZI
I
156
   
68
88
x
   
M15 Vzdrževanje računalniške opreme
VRO
I
156
     
156
x
   
M16 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev
NAP
I
156
   
156
 
x
x
x – OK
M18 AV komunikacije
AVK
I
156
   
156
 
x – OK
   
M20 Zajemanje in obdelava procesnih veličin
ZOP
I
156
   
156
 
x
x
 
Skupaj B    
1766
412
574
624
312
     
C – Praktično izobraževanje v šoli (del B)                    
  Praktični pouk    
640
             
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu                    
  Praktično usposabljanje z delom    
152
   
152
       
D – Interesne dejavnosti                    
  Interesne dejavnosti    
352
96
96
96
64
     
E – Odprti kurikulum                    
O1 Strokovno računstvo
STR
O
98
     
98
     
O2 Elektrotehnikški praktikum
EPR
O
98
     
98
     
O3 Izvajanje intelegentnih inštalacij
III
O
98
     
98
     
O4 Projektiranje z računalniki
PZR
I
96
     
96
   
x
O4 Računalniško načrtovanje vezij
RNV
I
96
     
96
x
x
 
O5 Komuniciranje
KOM
O
68
 
34
34
       
O6 Izbrani modul (x-OK)  
I
156
   
156
       
  Skupaj Odprti kurikulum    
614
0
34
34
390