Informacije za bodoče dijake v programu

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

za šolsko leto 2021/2022

 
 
 • Izobraževanje traja 4 leta.
 • Vpisni pogoj je uspešno končana osnovna šola.
 • Zaključi se s poklicno maturo.
 • Dijak/dijakinja doseže V. stopnjo izobrazbe in naziv strokovne izobrazbe tehnik računalništva/tehnica računalništva.
 • Program je primeren za dekleta in fante, ki jih zanimajo tehnika, programiranje, informatika, vzdrževanje računalniške opreme …

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo 56 vpisnih mest.

 

Pomembno!
Glede na spreminjanje epidemioloških razmer v Sloveniji je možen tudi drugačen potek vpisa, o čemer bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili.

 

Izbirna modula

Programska oprema je smer, v kateri se dijaki poglobljeno ukvarjajo s programiranjem, delom s podatki in oblikovanjem. Programirajo v različnih programskih jezikih in za različne naprave (mobilne naprave, osebni računalniki …), izdelujejo spletne aplikacije ter shranjujejo podatke v podatkovne baze ali datoteke.

Strojna oprema  je smer, v kateri se dijaki osredotočajo na delo z omrežji, vzdrževanjem strojne in programske opreme ter multimedijo. Dijaki načrtujejo in izdelujejo varna omrežja, upravljajo s fizičnimi in virtualnimi strežniki.

Obšolske dejavnosti

Računalništvo in elektrotehnika se prepletata, kar dijaki spoznavajo v različnih krožkih: humanoidni robot NAO, LEGO roboti, delo z mikroračunalnikom Arduino, Ustvarjajmo v timu …

V okviru projekta »Mladi za Celje« naši dijaki vsako leto  izdelajo lepo število raziskovalnih nalog, s katerimi dosegajo vidne uspehe na državnem nivoju.

Najboljši dijaki tekmujejo na različnih področjih znanja iz slovenščine, matematike, logike, angleščine, zgodovine, geografije in računalniške stroke. Dijaki se udeležujejo državnega tekmovanja računalniških šol, turnirja LEGO Masters − tekmovanje v programiranju LEGO robotov, Robocup Junior, Bober ter tekmovanja ACM iz računalništva.

Znanje širimo tudi izven šolskih učilnic na strokovnih ekskurzijah in ogledih sejmov: MOS v Celju, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru, Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani, Dnevi računalništva v Polhovem Gradcu, ogled super računalnika v računalniški firmi Artur d. o. o. v Novi Gorici, Tehniški muzej v Bistri, nadstandardne ekskurzije (München, Škotska) …

Na šoli organiziramo zanimiva strokovna predavanja in delavnice: programiranje mobilnih aplikacij in delavnica + Java  (FERI), predstavitve različnih strokovnih tem bivših dijakov.

Pridobljena znanja

 • Vzdrževanje strojne opreme in omrežnih servisov.
 • Vzdrževanje programske opreme.
 • Načrtovanje in programiranje namiznih ter spletnih aplikacij.
 • Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz.
 • Poglabljanje znanja na različnih področjih dela z računalnikom.
 • Delo z multimedijsko tehniko.
 • Računalniško oblikovanje.
 • Spoznavanje modernih in aktualnih vsebin.
 • Programiranje mobilnih naprav.
 • Upravljanje s sodobnimi tehnologijami.

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo štirje predmeti:

 • slovenščina,
 • računalništvo,
 • matematika ali angleščina in
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

Možnosti zaposlitve

Šola pri izvajanju prakse sodeluje:

 • s podjetji in samostojnimi podjetniki:

BENI TEHING d.o.o., BIRO TEAL, podjetje za finančno-ekonomske, projektantske in računalniške storitve d.o.o., BITEA d.o.o., BODR d.o.o., COMMLINE d.o.o., COMPUTER PLANET s.p., COMSHOP d.o.o., DAT-CON d.o.o., DIOPTEC d.o.o., ELLATRON d.o.o., EPROMAR d.o.o., ETRA d.o.o., FOTO NAREKS MATEJ NAREKS s.p., GKN DRIVELINE d.o.o., HARDSTORE d.o.o., KIN informatika d.o.o., LIKOMERC, marketing in svetovanje, Liljana Kotnik,s.p., Margento R&D d.o.o., Microsvet d.o.o., PC PRO d.o.o., PC servis d.o.o., Teal d.o.o. …

 • z javnimi zavodi:

OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Hudinja Celje, OŠ Primoža Trubarja Laško …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje,  imajo več možnosti:

 • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
 • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
 • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, biologijo in druge predmete, ki jih ponujajo šole Šolskega centra Celje, v nekaterih primerih se povežemo z drugimi srednjimi šolami v celjski regiji za izvajanje priprav na specifične predmete, ki jih predvideva razpis za vpis;
 • pogoj za vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je splošna matura, ki jo lahko naši dijaki z opravljeno poklicno maturo dosežejo po obiskovanju enoletnega maturitetnega tečaja.

Koristne povezave

Center RS za poklicno izobraževanje
Državni izpitni center
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

FB stran SŠ KER


 
 
 
 
 
 

 
 

Skip to content