Izobraževanje iz varstva pri delu za dijake

V skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu boste imeli dijaki prvih in tretjih letnikov predavanje iz varnosti in zdravja pri delu (VZD), ki ga bo izvedel strokovni delavec za VZD Drago Keše. Ob koncu predavanja bo preizkus znanja. Potrdilo o usposobljenosti je pogoj za sodelovanje pri praktičnem pouku. Dijaki morate imeti s sabo pisalo. Predavanja bodo v telovadnici.

 

Sreda, 7. 9. 2022, 8.50 – 10.25

Oddelek Spremljevalni učitelj
E1A Klavdija Špur Jereb
E1B Tanja Jelenko
E1C Matjaž Drame in Dejan Herodež
R1A Meta Selič Turnšek
R1B Oskar Žveglič

Dijaki E1A, E1B, R1A imajo malico 4. šolsko uro

 

Četrtek, 8. 9. 2022, 10.30 – 12.05

Oddelek Spremljevalni učitelj
E3A Matej Kališek, Gregor Kramer
E3B Boštjan Lilija, Valentina Hrastnik
R3A Jaka Koren
R3B Herman Bojan

Dijaki R3B imajo malico 3. šolsko uro

Ponedeljek, 12. 9. 2022

Oddelek Spremljevalni učitelj
K1A Mihela Jug, Irena Drofenik
K3A Bojan Herman, Martina Omerzel

 

Razred spremlja učitelj tekoče ure. Dijaki imajo pred predavanji pouk po urniku, prav tako se po predavanjih vrnejo k pouku.

mag. Jernej Jančič

 

Skip to content