V četrtek, 24. 2. 2022, smo na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo gostili zanimivega gosta.

 

Nekdanji policist Janez Pravdič se je z dijaki 1. letnika pogovarjal o pomenu dobrih odnosov in pravilih obnašanja do soljudi, o vedenju in ukrepih v primeru kakršnih koli nesreč ali dogodkov in jih opozoril na pomen sodelovanja s policijo. Zelo pomembno je spoštovanje tuje lastnine in samozaščitno obnašanje pred krajo. Dijake je spodbudil, da ukrepajo, v kolikor so priča takim kriminalnim dogodkom.

 

Nanizal je novejše informacije o škodljivostih in posledicah zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog. Pripovedoval jim je o izjemnih, svetovno znanih glasbenikih, ki so umrli v 80. – 90. letih preteklega stoletja zaradi zlorabe prepovedanih drog in se tako znašli v »Klubu 27«.

Vsi si moramo prizadevati za zmanjšanje števila primerov nasilnega vedenja med mladostniki in števila kriminalnih dejanj, ki jih storijo mladostniki, saj so v tem obdobju že kazensko odgovorni za prekrške in kazniva dejanja.

Svoje izvajanje je predavatelj podkrepil s številnimi primeri iz policijske prakse. Na koncu je dijake usmeril v sledenje pozitivnim življenjskim zgodbam znanih Slovencev, kot so: Luka Dončič, številni glasbeni in drugi umetniki itd.

 

Svetovalni delavki:

Urška Stepišnik

Vesna Pišek

Skip to content