Pozdravljeni, za torek, 18. 10. 2022, so razpisana naslednja nadomeščanja oz. zaposlitve:

Nadomešča Odsoten Ura Oddelek Učilnica Predmet Vrsta
Hrastnik, Valentina 0 R1B SLO Pridejo kasneje
Resinovič, Boštjan Lubej, Boštjan 0 R4A BE04 SMVv Zaposlitev
Resinovič, Boštjan Lubej, Boštjan 1 R4A BE04 SMVv Zaposlitev
Tkalec, Andreja Besednjak, Nataša 1 R2A E16 MAT Nadomeščanje
Resinovič, Boštjan Lubej, Boštjan 2 R4A BE03 NRPv Zaposlitev
Trunkl, Metod Besednjak, Nataša 2 E3B E16 MAT Nadomeščanje
Resinovič, Boštjan Lubej, Boštjan 3 R4A BE03 NRPv Zaposlitev
Resinovič, Boštjan Lubej, Boštjan 4 R4A BE04 NUPv Zaposlitev
Žveglič, Oskar Besednjak, Nataša 4 E1A E16 MAT Nadomeščanje
Centrih, Danica Centrih, Danica 5 K2A E03 BPR Premestitev
Centrih, Danica Jug, Mihela 5 K2A E03 RU Nadomeščanje
Lubej, Boštjan 5 R2B RU Malica
Kališek, Matej Besednjak, Nataša 6 E1B E16 MAT Nadomeščanje
Klepej Viher, Helena Besednjak, Nataša 7   E14 MAT3 Nadomeščanje
Centrih, Danica 7 E1A KEM Zaposlitev doma
Jug, Mihela Centrih, Danica 8 K2A E07 BPR Zamenjava
Klepej Viher, Helena Besednjak, Nataša 8   E14 MAT3 Nadomeščanje

 

ODSOTNI ODDELEK:

E3C: PUD

Skip to content