Strokovna ekskurzija

V času projektnega tedna smo izvedli tudi strokovno ekskurzijo (12. 10. 2022). Ogledali smo si  podjetje ETI Izlake, ki proizvaja elektrotehniške elemente za električne inštalacije in nadaljevali pot proti Velenju, kjer smo si ogledali pomemben elektroenergetski objekt podjetja ELES-a in Elektra Celje  (razdelilno transformatorsko postajo v GIS izvedbi—RTP Velenje 110 /20 kV). Šli smo tudi na razgledni stolp Vista ob Velenjskem jezeru in se razgledali po Šaleški dolini. (Teš 6) Poleg razreda E3b so se udeležili strokovne ekskurzije tudi dijaki  E4b.

Ogled VN stikališča v GIS izvedbi v RTP Velenje 110/20 kV

Projektni teden

Tema: RAZUMETI RAČUN ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO IN UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Projektne dneve za dijake razreda E3b (energetiki) smo izpeljali v okviru ur strokovnih modulov v oktobru  2022. Tema projektnega dela je bila RAZUMETI RAČUN ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO IN UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE. Tako so dijaki spoznavali postavke na računu za električno energijo,  tako da  sedaj razumejo, kaj je to energija, omrežnina, različni prispevki, pa tudi DDV in trošarina. Dijaki so spoznali pomen eno- in dvotarifnega merjenja električne energije ter ugotovili, da tudi velikost glavnih varovalk vpliva na račun za električno energijo.

V okviru strokovnih modulov, teorije, vaj in prakse smo posvetili precej časa tudi učinkoviti rabi električne energije. Zniževanje porabe energije oziroma stroškov za električno energijo je pomemben cilj v vsaki razviti državi. Cilj Evropske unije je povečevanje deleža obnovljivih virov energij (sonca, vetra, vode …). Evropska unija želi namreč izboljšati podnebne razmere, to pa lahko uresničimo na dva načina, ali s povečanjem proizvodnje iz obnovljivih virov energije ali pa z učinkovito rabo energije, saj je energija, ki jo prihranimo oziroma ne porabimo, najcenejša in podnebno najbolj ugodna.

Tako so dijaki E3b na podlagi pripravljenega učnega gradiva razmišljali, kako prihraniti električno energijo. Seznanili so se s tarifno problematiko, učinkovitimi gospodinjskimi aparati, učinkovito razsvetljavo, učinkovitimi elektromotornimi pogoni ter z zniževanjem konične moči.

Na podlagi različnih primerov so v okviru strokovno teoretičnih predmetov primerjali sedanjo porabo električne energije in porabo električne energije v primeru uporabe učinkovitih naprav. Računali so vračilno dobo investicij in s tem pridobivali občutek, da neučinkovita raba energije ni samo podnebno sporna, ampak tudi vpliva na finančne stroške gospodinjskega odjemalca kot tudi industrijskega. V okviru praktičnega pouka in laboratorijskih vaj (slika 1)so različne električne porabnike (učinkovita razsvetljava, motorji…) priklapljali na električno omrežje in merili električno moč in energijo. Spoznali so tudi, da imajo odjemalci pravico zamenjati dobavitelja električne energije.

 

Delo dijakov v laboratoriju (indukcijski kuhalnik)

 

Delo dijakov v laboratoriju (merilnik porabe)

Delovali smo tudi medpredmetno, saj so v okviru angleščine pri ge. Boh spoznavali angleško terminologijo s področja proizvodnje in porabe električne energije. Za zaključek projektnega tedna so morali vsi dijaki naštudirati lastni račun za električno energijo, narediti energetsko analizo svojega stanovanja in ugotoviti, kje se skrivajo morebitni prihranki. Na približno dveh straneh so morali napisati poročilo in ga predstaviti v šoli.

 

Organizator projektnega dela in strokovne ekskurzije: mag. Boštjan Lilija

 

Skip to content