V ponedeljek, 21. 3. 2022 in 28.3. 2022 bomo v oddelku E2c izvedli delavnice na temo predsodkov.

  • 21. 3. 2022: 1. skupina ima ŠVZ, 2. skupina ima delavnice v BE03
  • 28. 3. 2022: 2. skupina ima ŠVZ, 1. skupina ima delavnice v BE03

Namen delavnice je, da dijaki spoznajo, kaj so predsodki in se zavejo, da se predstav o nekom, ki ga niti dobro ne poznamo, kljub vedenju o predsodkih, težko znebimo. Vsi ljudje imamo predsodke in tisti, ki pravi, da jih nima, s tem izraža največji predsodek. Delavnica bo strukturirana, tako da bodo morali dijaki aktivno sodelovati.

Urška Stepišnik,

svetovalna delavka

Skip to content