ZADNJI DAN POUKA IN VRAČILO UČBENIKOV

 Zadnji dan pouka za dijake zaključnih oddelkov je četrtek, 20. 5. 2021. Po naslednjem razporedu boste tega dne dijaki vrnili učbenike iz učbeniškega sklada.

8.00

8.15

8.30

8.45

9.00

9.15

E4A

E4B

R4A

R4B

K4a

E3C

Vračanje učbenikov iz učbeniškega sklada bo potekalo v učilnici A01a. Vsak razred ima za vračanje točno določeno uro. Zaradi tekočega izvajanja vračanja učbenikov vse dijake lepo prosim, da se držite predpisanih terminov in upoštevajte vse preventivne ukrepe.

Dijaki zaključnih letnikov vračate SAMO tiste učbenike, ki jih ne potrebujete več. Učbenike, ki jih še potrebujete za pripravo na poklicno maturo ali zaključni izpit, obdržite in jih vrnete do konca ustnih delov izpitov v juniju. 

 

VRAČILO KLJUČKOV 

Razredniki so vas že obvestili, da tisti dijaki, ki imate na ključku večjo vsoto denarja, da skušate do konca pouka znesek porabiti. V kolikor vam bo na ključku v prihodnjem tednu ostala večja vsota denarja, boste  ta znesek dvignili sami v jedilnici šole v sredo, 19. 5., po naslednjem razporedu:

K4A

12.00 do 12.15

R4A

12.15 do 12.30

R4B

12.30 do 12.45

E3C

12.45 do 13.00

E4A

13.00 do 13.15

E4B

13.15 do 13.30

 

Vsekakor morate ta znesek dvigniti pred oddajo ključka razrednemu blagajniku.

V četrtek, 20. 5. 2021, razredni blagajnik pobere ključke za malico in jih s poimenskim podpisanim seznamom do 13.30 odnese v vložišče (C05). Ob oddaji bo prejel kavcijo za oddane ključke.

 

DELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL O USPEHU

Delitev spričeval in obvestil o uspehu bo potekala v petek, 21. 5. 2021, ob 8.00 v naslednjih učilnicah:

E3C

BE10

K4A

E16

E4A

BE06

E4B

BE09

R4A

BE05

R4B

E05

 

PRIPRAVE NA PISNI DEL POKLICNE MATURE

V tednu od ponedeljka, 24. 5., do petka, 28. 5., bodo potekale priprave na pisni del poklicne mature. Priprave na maturo bodo potekale na daljavo v okolju Teams.

Razlog za takšno odločitev je varnostni ukrep, s katerim šola tik pred maturitetnimi izpiti dijakov ne izpostavlja visoko rizičnim stikom, zaradi katerih bi dijaki bili napoteni v karanteno. Zaradi šolskih potreb dijaki ne hodijo v šolo, ne uporabljajo javnega prevoza, ampak ostajajo v varnem domačem okolju in se pripravljajo na maturo.

 

DODATNI ROK ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNEGA ALI POPRAVNEGA IZPITA

Dijakom zaključnega letnika je v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 do začetka poklicne mature oz. zaključnega izpita omogočeno opravljanje izpita, s katerim dijak popravlja oceno letnika. Dijak lahko opravlja največ en izpit, in sicer dopolnilni ali popravni.

 

PRIJAVA NA IZPITE

Dijaki, ki želijo v času do začetka poklicne mature oz. zaključnega izpita opravljati popravni, dopolnilni ali predmetni izpit, se morajo prijaviti na izpitni rok v petek, 21. 5. 2021, do 14.00 v ePortalu (povezava je na šolski spletni strani). Ker je ta izpit “dodatna” možnost v izrednih razmerah, morate dijaki, ki se boste na ta izpitni rok prijavili, v ePortalu izbrati 3. izpitni rok.

 

dr. Anita Laznik,

pomočnica ravnatelja

Skip to content