Spoštovane maturantke, spoštovani maturanti in dijaki zaključnega letnika E3C!

Pred vami je le še zaključno dejanje vaše srednješolske poti – opravljanje poklicne mature oz. zaključnega izpita.

Na maturitetne/zaključne izpite se odpravite pogumno in samozavestno ter pokažite znanje, ki ste ga v štirih oz. treh letih pridobili na naši šoli. Želimo vam, da vam uspe in da boste z doseženim rezultatom imeli vstopnico za vpis na želeno fakulteto.

V zadnjih dnevih sta vas tajnici poklicne mature (T. Verdev in M. Selič Turnšek) in zaključnega izpita intenzivno obveščali v zvezi z izpitnim redom na poklicni maturi, ki ga najdete tudi na spletni strani RIC-a: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

Opravljanje mature/zaključnega izpita bo za letošnjo generacijo tudi nekoliko posebno zaradi vsega dogajanja v zvezi s COVIDOM 19.

Kako ravnati, če boste v času opravljanja mature zaradi visoko rizičnega tesnega stika napoteni v karanteno ali če boste zboleli?

  • Za potrebe letošnje mature je omogočena izjemna prekinitev karantene kandidatom za maturo ob pogoju izvedbe PCR testiranja pred vsako maturitetno obveznostjo. Čas med odvzemom brisa in začetkom vsake maturitetne obveznosti v času karantene ne sme biti daljši od 24 ur. Kandidat za maturo se lahko testira v kraju glede na stalno bivališče ali pa v kraju šolanja. S seboj mora imeti ob odvzemu brisa zdravstveno kartico in osebni dokument. Kandidati se za testiranje PCR izkažejo s potrdilom šole, da so prijavljeni oz. opravljajo maturo v določenem izpitnem roku 2020/2021. To potrdilo boste prejeli na svoj šolski e-naslov, ko boste tajnici poklicne mature (T. Verdev ali M. Selič Turnšek) sporočili, da ga potrebujete za testiranje. Testiranje je brezplačno. Pogoj za pristop k maturitetni obveznosti bo natisnjen negativen izvid PCR testa.

Natisnjen izvid PCR testiranja lahko dobite na naslednja načina:

  1. Po pridobitvi izvida testiranja v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP) se rezultat izvida posreduje s SMS sporočilom na posredovano telefonsko številko. Izvid se na vstopni točki oz. na vnaprej dogovorjeni lokaciji natisne, dvignejo ga starši oz. skrbniki ali od kandidata za maturo pisno pooblaščena oseba.
  2. Kandidat za maturo si predhodno pridobi možnost dostopa do portala zVem in si po odvzemu brisa izvid natisne sam. Dostop do portala je na voljo na https://zvem.ezdrav.si/-/navodila-zaprijavo-v-portal-zvem.

 

PROTOKOL ZA KANDIDATA, KI JE BIL NA PCR TESTIRANJU POZITIVEN

  • V primeru pozitivnega PCR testa kandidat nemudoma kontaktira svojega osebnega zdravnika in se ravna v skladu z navodili za izolacijo na domu. To pomeni, da ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
  • Kandidat obvesti tajnico poklicne mature (T. Verdev ali M. Selič Turnšek) in sledi navodilom v zvezi s prekinitvijo mature (predložitev zdravniškega opravičila). Za uveljavljanje pravic iz maturitetnih predpisov pa mora v roku 24 ur od pridobitve izvida vložiti vlogo na Državno komisijo za maturo.

 

V upanju, da se z zgoraj opisanimi postopki ne bomo srečevali na SŠ KER, vam v imenu učiteljskega zbora  želim uspešno zaključevanje šolskih obveznosti.

 

dr. Anita Laznik, pomočnica ravnatelja

Skip to content