Dijake E2A, E2B, K2A, R3A in R3B obveščam, da ste na svoj šolski elektronski naslov prejeli obvestilo z navodili, kako opraviti izbiro strokovnega modula za izobraževanje v naslednjih letih.

Izbiro strokovnega modula morate dijaki opraviti pred oddajo naročilnice za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, saj je z izbiro strokovnega modula povezan tudi nabor knjig učbeniškega sklada.

Prosim vas, da opravite izbiro strokovnega modula v ePortalu do petka, 14. 5. 2021.

dr. Anita Laznik,

pomočnica ravnatelja

Skip to content