Projektni dnevi v drugem letniku programa kemijski tehnik so trajali od četrtka, 12. 9. 2019, do petka, 27. 9. 2019, in so bili povezani z dvodnevno strokovno ekskurzijo v Salzburg. Osrednja tema projektnih dni je bila NaCl, vključenih pa je bilo 11 predmetov oz. strokovnih modulov.

Pri kemijski informatiki smo se naučili vse o izdelavi PowerPoint predstavitve in elektronskega plakata. Pri slovenščini smo preučili sestavine dobrega govornega nastopa, se posvetili pripravi na nastop, prilagajanju na okoliščine ter sklenili zavezo, da bomo boljši kot lani. Spoznali smo tudi, da brez vaje ne bomo uspešni. Pri matematiki smo se posvetili zgradbi kristalov natrijevega klorida in znanje kemije povezali z znanjem matematike. Z velikim zanimanjem smo pri pouku fizike preučili lastnosti morske vode tako v teoriji kot tudi s poskusom. Pri biologiji smo izvedli poskus o tem, kako NaCl vpliva na kalitev semen ter ugotovitve zbrali v seminarski nalogi. Ker pa se sol nahaja tudi v našem telesu, smo se prejšnji teden pri športni vzgoji podučili o izotoničnih pijačah tako teoretično kot tudi praktično. Da pa smo spoznali tudi trgovanje s soljo, smo ustanovili svoje podjetje, v katerem nudimo sprostitev s pomočjo soli. Ker pa je naš projektni teden temeljil na natrijevem kloridu, smo ga zato podrobneje spoznali pri predmetu splošne in anorganske kemije, izvedeli smo tudi, da obstaja več načinov pridobivanja soli, zato smo le-te preučili pri predmetu kemijske tehnike. Iz pridobljene soli pa lahko pridobivamo tudi druge elemente, in sicer s pomočjo elektrolize. Postopek smo podrobneje preučili pri predmetu lokalne kemijske industrije. Da pa nismo vsega počeli le v slovenščini, smo pri angleščini povzeli vse, kar že vemo o natrijevem kloridu, ter se naučili nekaj novih besed, ki jih prej nismo razumeli. Za zaključek smo pridobljeno znanje predstavili še nekaterim razredom kemije ter elektrotehnike. Verjameva, da smo se vsi naučili nekaj novega in da bomo to znanje zdaj pridno uporabili. Bilo je zanimivo in že se veselimo prihodnjih skupinskih projektov.

Taja Dolinar in Klara Titovšek, K2a

Skip to content