Dijaki razreda E4B in E3B so se v torek, 17. 9. 2019, udeležili strokovne ekskurzije, ki je bila precej  elektroenergetsko obarvana, saj so si ti dijaki v tretjem in četrtem letniku izbrali module iz elektrotehnike energetike.

Tako smo si najprej ogledali  HE Fala s pripadajočim muzejem. Predstavljene so nam bile Dravske hidroelektrarne, stari muzejski in novi del HE Fala. Dijaki so lahko v demonstracijskem delu simulirali tudi različne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. Slika 1 prikazuje predstavitev trifaznega električnega generatorja, saj smo bili v prostoru HE Fala, ki je neposredno nad turbinskim in generatorskim delom.

Slika1: Prostor nad  turbinskim in generatorskim delom HE Fala

 

Pot smo nadaljevali  proti Podlogu, kjer smo si ogledali pomemben elektroenergetski objekt podjetja ELES Slovenija (stikališče in razdelilno transformatorsko postajo – RTP Podlog). Dijaki so od blizu videli gradnike daljnovodnega polja: ZnO prenapetostni odvodnik, daljnovodni ločilnik, tokovnik, napetostnik, odklopnik in zbiralnični ločilnik. Imeli smo tudi predavanje g. direktorja, dr. Maruše, ki je predstavil gradnjo novega transformatorja 400 kV/110kV, vrednega okoli 6 milijonov evrov in moči 300 MVA. Slika 2 prikazuje ta transformator, ki ga je naredilo slovensko podjetje ETRA.

Slika 2. Transformator moči 300 MVA in transformacije 400/110 kV

 

V obeh ogledih smo imeli strokovno vodstvo z odlično razlago. Dijake smo spremljali Metod Trunkl, Matjaž Drame, Marko Vrečko in mag. Boštjan Lilija.

Organizator strokovne ekskurzije:

mag. Boštjan Lilija

Skip to content