Dijaki razreda E4B in E3B smo se v četrtek, 12. 10. 2023, udeležili strokovne ekskurzije, ki je bila precej  elektroenergetsko obarvana, saj so si ti dijaki, v tretjem in četrtem letniku, izbrali module iz elektrotehnike energetike.

Najprej smo se odpravili proti Mariboru in parkirali avtobus pred upravno stavbo Dravskih elektrarn Maribor. Na začetku smo si v neposredni bližini upravne stavbe ogledali preizkusni energetski laboratorij ICEM, ki deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru (FERI). Tam so nam izvedli tudi nekaj poskusov, kako se obnaša električna inštalacija v primeru poplav (slika 1).

 

Slika 1: Poskusi pred laboratorijem ICEM (FERI)

V nadaljevanju smo si ogledali tudi  Center vodenja Dravskih elektrarn Maribor (DEM) na Mariborskem otoku. Dijaki so videli sodoben center, od koder se upravlja in nadzira vseh 8 hidroelektrarn (HE) na Dravi (slika 2). Mlada magistrica elektrotehnike nam je izčrpno predstavila podjetje DEM.

Slika 2: Ogled Centra vodenja Dravskih elektrarn Maribor (DEM)

V nadaljevanju smo se odpeljali proti Fali in si ogledali HE Fala s pripadajočim muzejem. Predstavljene so nam bile: hidroelektrarna, stari muzejski  del (slika 3) in novi del HE Fala (slika 4). Dijaki so lahko v demonstracijskem delu simulirali tudi različne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. Slika 4 prikazuje predstavitev trifaznega električnega generatorja, saj smo bili v prostoru HE Fala, ki je neposredno nad turbinskim in generatorskim delom.

Slika 3: Muzejski del HE Fala (v ozadju trifazni izmenični generatorji)

Slika 4: Prostor nad  novim turbinskim in generatorskim delom HE Fala

V obeh ogledih smo imeli strokovno vodstvo z odlično razlago.

Organizator strokovne ekskurzije:

mag. Boštjan Lilija

 

 

 

 

Skip to content