V Laškem je letos od 9. do 13. maja potekal že 18. mednarodni namiznoteniški turnir za športnike invalide, na katerem je sodelovalo več kot 400 udeležencev iz kar 53 držav. Tekmovanje vsako leto organizira Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite. Vrsto let pa organizatorjem pomagajo tudi naši dijaki, ki prevzamejo vlogo pobrialca žogic. Za dijake je sodelovanje na tem turnirju nepozabna izkušnja. Številni se prvič srečajo s športniki invalidi in so vidno presenečeni nad njihovimi izjemnimi dosežki ter sposobnostmi. Ti izjemni posamezniki jih navdihujejo, saj jim pokažejo, kaj je mogoče doseči z voljo, vztrajnostjo in požrtvovalnostjo. Ob tem se dijaki tudi zavedajo, da so ovire, s katerimi se soočajo v življenju, večinoma le izmišljene in da je resnična moč v naših glavah. Organizatorji turnirja izrazijo svojo hvaležnost dijakom za njihovo nesebično delo s posebnimi nagradami. Tako je 10 dijakov prejelo vstopnice za sproščanje in kopanje v Thermani Laško, unikatne majice ter okusno kosilo v Zdravilišču Laško. Na šoli se zavedamo izjemnega pomena humanitarnih vrednot in dela, ki presega meje. Zato se z veseljem odzovemo vsako leto, ko nas Zveza za šport invalov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite povabi, da pomagamo pri izvedbi tega izjemno uspešnega turnirja. Dijake je na turnirju spremljal Jaka Koren.

Mentor dijaške skupnosti:

Matic Holobar

Skip to content