Vsako leto na 7. april beležimo dan zdravja po vsem svetu. Tema letošnjega leta dneva zdravja je ZDRAVJE ZA VSE. Namenjena je praznovanju vseh dosežkov na področju javnega zdravja, ki so izboljšali kvaliteto življenja vseh ljudi na svetu v zadnjih 75. letih.

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je bila namreč ustanovljena leta 1948 z namenom promoviranja zdravja, skrbjo za ohranjanje zdravja in skrbjo za ranljivejše skupine. Zavzema se za univerzalno zdravstveno varstvo, spremljanje tveganj javnega zdravja, zagotavlja tehnično pomoč državam, postavlja mednarodne zdravstvene standarde in zbira podatke o globalnih zdravstvenih vprašanjih. Svetovna zdravstvena organizacija ima za sabo številne dosežke javnega zdravja kot so izkoreninjenje črnih koz, skorajšnje izkoreninjenje otroške paralize in razvoj cepiva proti Eboli.

 

Skip to content