Osnovne informacije o programih, številu razpisanih mest in vpisnih pogojih najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2020/2021, potek vpisnega postopka pa je zaradi izrednih razmer nekoliko spremenjen.

Za šolsko leto 2020/2021 razpisujemo na naši šoli programe:

Vrsta izobraževanja Trajanje izobraževanja Program  Število mest
srednje strokovno izobraževanje (SSI)  4 leta kemijski tehnik 28
    tehnik računalništva 56
    elektrotehnik 56
srednje poklicno izobraževanje (SPI)  3 leta elektrikar 26

PRIJAVA

Skupaj s starši jo izpolnite in pošljite:

       ali

 • priporočeno na naslov: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Žig osnovne šole in podpis ravnatelja/ravnateljice nista obvezna.

 • Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je možno do 25 5. 2020.

STANJE PRIJAV

 • MIZŠ bo najkasneje do 20. maja 2020 do 14. ure na svojih spletnih straneh mizs.gov.si objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

PRENOSNI ROK

 • Od 20. maja do 16. junija 2020 bo potekal prenosni rok.
 • Učenci boste lahko zaradi spremembe namere svojo prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novo izbrani šoli. V tem primeru pišite svetovalni delavki Vesni Pišek na naslov pisek@sc-celje.si (za programe: kemijski tehnik, tehnik računalništva in elektrotehnik) ali pa svetovalni delavki Davorki Polić Jošt na naslov davorka.polic.jost@sc-celje.si (za program elektrikar). Svetovalni delavki vam bosta posredovali v podpis posebno izjavo in uredili prenos prijavnice na izbrano šolo.
 • Po tem roku šole praviloma ne bomo več sprejemale prenesenih prijav, dokler ne bo končan postopek za izbiro kandidatov na šolah z omejitvijo, to je po 14. juliju 2020.

POTEK VPISA

 • Vse kandidate bomo do 24. junija 2020 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako bomo izvedli vpis v spremenjenih razmerah.
 • V programih, kjer ne bo omejitve, bo vpis potekal med 30. junijem in 6. julijem 2020.
 • Pristojne službe MIZŠ bodo do 26. junija 2020 na svojih spletnih straneh objavile, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za š. l. 2020/2021.

Merila in postopek za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2020/2021, in sicer:

  • seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.
  • z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
  • izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih: v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince, v drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.
  1. krog omejitev bo potekal med 30. junijem in 6. julijem 2020.

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi takrat vpisani.

  1. krog omejitev bo med 14. in 16. julijem 2020

Učenci, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu, se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere do 9. julija 2020 oddali na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 14. julija 2020 in se na v roku treh dni vpisali na razvrščeno šolo.

 • Kandidati z odločbo otroka s posebnimi potrebami,

ki izpolnjujejo vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega so se prijavili, bodo v primeru omejitve vpisa sprejeti,  če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložijo na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in bodo v 1. krogu dosegli najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za sprejem v ta program.

V nasprotnem primeru bodo kandidirali v 2. krogu po zgoraj opisanem postopku. Tudi tokrat  bodo morali v primeru večjega števila kandidatov, ki bodo na določenem rangu kandidirali za prosta mesta, zbrati najmanj 90 odstotkov potrebnih točk.

 

Svetovalni delavki:
Vesna Pišek
Davorka Polić Jošt

Skip to content