Vsi dijaki, ki imate svoje stalno bivališče oddaljeno najmanj 2 km od kraja šolanja, ste med 1. septembrom 2021 in 30. junijem 2022 upravičeni do subvencionirane vozovnice.

Subvencijo si uredite tako, da po 25. 8. 2021 preko portala eUprave (https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html) s svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) oddate elektronsko vlogo za pridobitev subvencije javnega prevoza. V nekaj minutah boste prejeli odgovor in povezavo na spletno stran, kjer si lahko izberete želenega prevoznika. V njegovi spletni prodajni aplikaciji si boste lahko kupili subvencionirano vozovnico. Ob prvem prevozu se ob stiku kartice IJPP z validatorjem na kartico naloži kupljena vozovnica. Vlogo za subvencijo morate oddati tudi tisti, ki želite samo podaljšati veljavnost vozovnice iz preteklega šolskega leta.

Svetujemo vam, da si račun od nakupa vozovnice shranite, da lahko v primeru pouka na daljavo zahtevate podaljšanje vozovnice ali povračilo neporabljenih sredstev.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo, Službo za trajnostno mobilnost in prometno politiko, na telefonsko številko 01 / 478 – 80 – 00.

Več v obvestilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (PDF).

Skip to content