Pozdravljeni, za petek, 5. 4. 2024, so razpisana naslednja nadomeščanja oz. zaposlitve:

Nadomešča Odsoten Ura Odd. Učilnica Predmet Vrsta
Ferenc, Aleksandra Tkalec, Andreja 0 K2A E04 SLO Nadomeščanje
Padarič, Sara Lukner, Mitja 0 R2A TV4 ŠVZ Zaposlitev
Božičevič, Bor Lukner, Mitja 1 R4B TV5 ŠVZ Zaposlitev
Jug, Mihela Boh, Eva 1 K4A E16 ANG Nadomeščanje
Padarič, Sara Tkalec, Andreja 1 R3B E04 SLO Nadomeščanje
Božičevič, Bor Lukner, Mitja 2 R4B TV5 ŠVZ Zaposlitev
Herman, Bojan Lubej, Boštjan 2 R3B A13 NPP Premestitev
Kališek, Matej Boh, Eva 2 E4B E16 ANG Nadomeščanje
Grilc, Andrej Boh, Eva 3 E4A E14 ANG Nadomeščanje
Koren, Jaka Boh, Eva 4 R3B E15 ANG Nadomeščanje
Gobec, Igor Lukner, Mitja 5 E1A TV5 ŠVZ Zaposlitev
Padarič, Sara Lukner, Mitja 5 E1B GCC2 ŠVZ Zaposlitev
Pušnik, Andraž Lubej, Boštjan 5 R3A BE04 NPPv Zaposlitev
Gobec, Igor Lukner, Mitja 6 E1A TV5 ŠVZ Zaposlitev
Padarič, Sara Lukner, Mitja 6 E1B GCC2 ŠVZ Zaposlitev
Pušnik, Andraž Lubej, Boštjan 6 R3A BE04 NPPv Zaposlitev
Verdev, Tjaša Boh, Eva 6 K3A E10 ANG Nadomeščanje
Padarič, Sara Lukner, Mitja 7 R1A GCC2 ŠVZ Zaposlitev
Lubej, Boštjan 7 R4B NUP Odidejo domov
Padarič, Sara Lukner, Mitja 8 R1A GCC2 ŠVZ Zaposlitev

 

Nadomeščanja in menjave učilnic do 12. 4. 2024 so objavljena v aplikaciji UNTIS MOBILE ali na spletu: https://webuntis.com/

Skip to content