Strokovna ekskurzija se je izvedla v torek, 12. 4. 2022. Ekskurzije so se  udeležili dijaki E4B in dijaki E3b programa elektrotehnika energetika. Ogledali smo si Muzej premogovništva Velenje, kjer smo s poslušanjem zanimivih tekstov Antona Aškerca, ki je služboval v Velenju, spoznavali zgodovino premogarstva v Velenju. V muzeju smo bili navdušeni nad različnimi simulacijami, kako je deloval in še deluje premogovnik.  V bližini premogovnika smo si tudi ogledali prireditveni prostor ter razgledno ploščad  Vista ob velenjskem jezeru. Potem smo nadaljevali pot proti Podlogu, kjer smo si ogledali pomemben elektroenergetski objekt podjetja ELES (stikališče in RTP Podlog). Dijaki so videli pomembno elektroenergetsko vozlišče podjetja ELES, visokonapetostno opremo, daljnovodna polja z odklopniki, ločilniki, merilnimi transformatorji, prenapetostnimi odvodniki in zbiralkami. Imeli so možnost opazovati tudi ogromne energetske transformatorje. V relejskih hišicah smo pogledali tudi sodobne numerične releje za zaščito transformatorjev in vodov. S tem je bila pridobljena dodana vrednost šolskega izobraževanja, saj v šoli enostavno ne morejo vsega videti.

mag. Boštjan LILIJA

Skip to content