Razredniki so dijake prvi šolski dan seznanili z navodili glede šolske prehrane.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate naslednje:

  • V jedilnici z letošnjim šolskim letom ni več možno gotovinsko poslovanje. Denar si morate dijaki naložiti na ključek na malcomatu. Če ključka nimate, ga naročite (plačilo kavcije 4 eur) pri tajnici Sonji Pungartnik (C17).
  • Dijaki se na malico prijavite najkasneje en delovni dan prej do 12.00 (npr. prijava na malico v petek za ponedeljek). Prijavite se z izbiro menija.
  • Odjava od malice za naslednji dan je možna le do 12.00 najkasneje en delovni dan prej (npr. odjava od malice v petek za ponedeljek).
  • Odjava od prehrane po 12.00 uri je mogoča le za ostale prihajajoče dneve in ne za neposredno naslednji dan.

 

  • Izjemoma je možna odjava v primeru bolezni za tekoči dan tako, da dijaki pošljete elektronsko sporočilo na naslov prehrana@sc-celje.si, in sicer najkasneje do 8. ure zjutraj (za tekoči dan). V sporočilu je potrebno navesti ime in priimek, razred in datum, za katerega dijak odjavlja obrok.

 

  • Če dijaki ne prevzamete in ne odjavite obrokov, jih morate v celoti plačati. Za neodjavljene in neprevzete obroke bo šola do 15. v mesecu izstavila položnico za prejšnji mesec.

 

 

Anita Laznik

Skip to content