V skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur.l. RS št.30/18) lahko šola prilagodi šolske obveznosti dijaku.

Razredniki so vas že v prvem tednu septembra obvestili o možnosti in načinu pridobitve statusa. Za ta namen so vam razdelili tudi obrazce, ki ste jih morali izpolniti in skupaj z ustreznim dokazilom dostaviti, in sicer:

  • Dijaki, ki želijo pridobiti status vrhunskega ali perspektivnega športnika, oddajo izpolnjen obrazec in ustrezna dokazila učiteljici ŠVZ Sari Padarič do petka, 29. 9. 2023.

 

Za status vrhunskega športnika dostavite dokazilo OKS o članstvu v državni kadetski ali regijski reprezentanci ter državnih in mednarodnih rezultatih.

 

Za status perspektivnega športnika dostavite potrdilo kluba, da boste v šolskem letu 2023/2024 tekmovali pod okriljem panožnih športnih zvez – npr. NZS, OZS, RZS, KZS …

 

  • Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje (npr. glasbena šola)

Vlogo za pridobitev statusa in dokazila dostavite razredniku do petka, 29. 9. 2023.

 

Po oddaji popolne vloge z ustreznimi dokazili boste prejeli sklep.

 

dr. Anita Laznik,

ravnateljica

Skip to content