Pomembna obvestila za dijake zaključnih oddelkov

VRAČILO KLJUČKOV ZA ŠOLSKO PREHRANO

Razredni blagajnik zbrane ključke za prehrano in podpisan poimenski seznam dijakov, ki so ključke oddali, prinese v tajništvo (C17) v četrtek, 17. 5. 2018, do 13.00. Pred vrnitvijo ključka morajo pri ponudniku prehrane (v šolski kuhinji) dijaki dvigniti deponirano vsoto, ki jo še imajo na malcomatu. Po vrnitvi ključka to ni več možno. Po zaključenem šolanji dijaki ne morejo več vrniti ključka in niso upravičeno do vrnitve kavcije. Dijaki so upravičeni do povrnitve kavcije le za en ključek.

 

VRAČILO UČBENIKOV

Vračilo učbenikov, ki jih dijaki ne potrebujejo za poklicno maturo, bo potekalo v sredo, 16. 5. 2018, v učilnici A01a (pritličje) po naslednjem razporedu:

8.00

8.10

8.20

8.30

8.40

8.50

K4A

E4A

E4B

R4A

R4B

E3C

 

Vračilo bo potekalo v učilnici A01a, vsak razred ima točno določen začetek. V razredu določite dijaka, ki bo na dan vračanja opozoril učitelja tekoče ure na čas, tako da bodo dijaki prišli v učilnico A01a. Zaradi tekočega izvajanja vračanja učbenikov prosim dijake, da se pred učilnico ne zadržujejo že pred določenim terminom oz. ne zamujajo.

V primeru vaše odsotnosti, lahko učbenike vrnete v šolsko knjižnico dne 15. 5. 2018 in 17. 5. 2018.

 

PODELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL O USPEHU TER URNIK PRIPRAV NA PISNI DEL POKLICNE MATURE

V ponedeljek, 21. 5. 2018, 5. uro (11.20) bodo dobili dijaki zaključnih oddelkov spričevala oz. obvestila o uspehu v naslednjih učilnicah:

E3C

D08

E4A

E10

E4B

D19

R4A

E16

R4B

D20

K4A

A32

 

Od ponedeljka, 21. 5., do petka, 25. 5. 2018, bodo potekale priprave na pisni del poklicne mature.

Urnik priprav najdete na spodnjem razporedu.

E3C

E4A

E4B

K4A

R4A

R4B

dr. Anita Laznik

Nazaj