KEMIKI NA OBISKU V TOPLARNI CELJE

V četrtek, 4. 4. 2019, smo si dijaki K4A ogledali Toplarno Celje.

Toplarna je proizvodni obrat, v katerem se iz goriva proizvajata toplota in električna energija po načelu soproizvodnje. Toplarna se razlikuje od termoelektrarne (TE) po tem, da se toplota, ki je v TE odvečen stranski proizvod, zajema v koristni obliki in posreduje uporabnikom. V TE proizvedeno toploto kot odpadno toploto odvajajo v okolico. Proizvodni obrat, v katerem se proizvaja iz goriva samo toplota, imenujemo kotlovnica.

Naprej nas je g. Sebastijan lepo sprejel in pospremil do predavalnice, kjer smo si ogledali, kako odpadki potujejo do potrošnikov do same pretvorbe v energijo. Na predavanju smo si ogledali tudi shematski prikaz obratovanja celjske Toplarne. Poleg tega pa nam je na predstavil tudi nekaj splošnih podatkov o podjetju, med katerimi smo ugotovili, da je to prva tovrstna naprava v Sloveniji. Obratuje 24 ur, vsak dan v letu. Podjetje je nastalo zaradi zmanjšanja volumna  odpadkov, odstranjevanja blata (mulja), ki je stranski produkt čistilne naprave za komunalne vode, in zaradi energetskih potreb v Celju.

Po predavanju smo si še pobližje ogledali predelavo, ki nam je bila prej shematsko predstavljena. Izvedeli smo še nekaj zanimivih podatkov, kot je npr. ta, da odpadke sežigajo s pomočjo višje temperature in plinov, ki se razvijajo med skladiščenjem.

Toplarna je velik doprinos celjskega gospodarstva, saj letno termično obdela okoli 30000 t lahke frakcije in blata, poleg tega pa bistveno zmanjšuje celotne količine in prostornine odloženega odpadka na deponiji. Zelo pomemben dosežek podjetja pa je ta, da sta poizvedeni toplotna in električna energija koristno uporabljeni, poleg tega pa je to omogočilo tudi velik prihranek pri uporabi fosilnih goriv (zemeljski plin) za sistem daljinskega ogrevanja, saj letno proizvedejo 7000 MWh električne in 36000 MWh toplotne energije. Poleg vsega naštetega obratovanje podjetja pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, zaradi njene mehanske in biološke pred obdelave mešanih komunalnih odpadkov, termične obdelave odpadkov in na deponijah so odločeni le tisti odpadki, ki vsebujejo manj kot 3 % organskih spojin.

Utrinki:

Tjaša Likeb

Nazaj