STROKOVNA EKSKURZIJA ODDELKA E4B-skupina energetikov

V četrtek, 11. 4. 2019, so si dijaki razreda E4B (energetiki) v okviru strokovne ekskurzije ogledali RTP Lavo, ki je pomembna razdelilna transformatorska postaja 110/10 kV za napajanje mesta Celje. Tako smo si najprej ogledali visokonapetostno stikališče z dvema paralelno obratovalnima energetskima transformatorjema moči 31,5 MVA. Znotraj RTP Lava smo si ogledali srednje napetostno stikališče. Poleg starejših stikalnih celic, kot osnovnih gradnikov SN stikališča, smo si ogledali tudi sodobne izvlekljive stikalne celice. G. Parežnik, kot predstavnik podjetja Elektro Celje, je RTP zelo nazorno predstavil, poleg predstavitve pa je nekaj stvari tudi demonstriral (upravljanje z izvlekljivo stikalno celico-izvlek tripolnega vakumskega odklopnika na vozičku, preizkus napetosti 10 kV …). V nadaljevanju smo šli peš do upravne stavbe Elektra Celje, kjer smo si ogledali sodoben Center daljinskega vodenja distribucijskega omrežja Elektro Celje (slika). Tudi pri tem  ogledu smo bili deležni odličnega strokovnega vodenja in odlične predstavitve vodje Centra vodenja g. Ajdnika, kot predstavnika podjetja Elektro Celje, saj je nazorno predstavil, kako se upravlja in  nadzira elektroenergetsko distribucijsko omrežje na sodoben način.

Slika: Dijaki E4b v prostorih Centra vodenja Elektra Celje

Organizator strokovne ekskurzije:  mag. Boštjan Lilija

Nazaj