Tečaj prve pomoči – obvestilo o terminu izvedbe

Vse prijavljene dijake na tečaj prve pomoči (v nadaljevanju PP) obveščam, da bo tečaj potekal v popoldanskem času – dvakrat po štiri ure, in sicer:

  • v ponedeljek, 1. 2. 2016, ob 14.00 v učilnici A04;
  • v četrtek, 4. 2. 2016, ob 14.00 v učilnici A04.

Kandidati lahko po zaključku opravljajo izpit iz PP za voznike motornih vozil, ki je predviden v Zakonu o varnosti cestnega prometa.

V kolikor se na tečaj niste prijavili pri pomočnici ravnatelja (kabinet D07), se tečaja ne morete udeležiti.

 

Pomočnica ravnatelja

dr. Anita Laznik

Nazaj